Left Carousel Arrow
Right Carousel Arrow
WORKSHOP (Creative Art & Craft)
WORKSHOP (Creative Art & Craft)
WORKSHOP (Creative Art & Craft)
WORKSHOP (Creative Art & Craft)
WORKSHOP (Creative Art & Craft)
WORKSHOP (Creative Art & Craft)
WORKSHOP (Creative Art & Craft)
The Salaya Leisure Park

WORKSHOP (Creative Art & Craft)

รายละเอียด

สถานที่ตั้ง

จุดเด่น

  • VARICHAVA สถานีผักตบชวา สนุกกับกิจกรรมเก็บผักตบชวา ณ คลองมหาสวัสดิ์ และเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์
  • THAITONE สถานีไทยโทน แหล่งกิจกรรมทำชิ้นงานศิลปะด้วยสีธรรมชาติไทยโทน ณ พิพิธภัณฑ์หนุมานนคร
  • THAIZONE สถานีไทยโซน แหล่งกิจกรรมทำหุ่นเชิด และหุ่นเงา เพื่อนำไปใช้ในการแสดง
LIFESTYLE WORKSHOP
แหล่งรวมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดไอเดียสร้างสรรค์
เพื่อประดิษฐ์ชิ้นงานที่มีหนึ่งเดียวในโลกด้วยภูมิปัญญา
ณ เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค

มาเยี่ยมเรา

Address: 88/8 หมู่ 5 ถ.ศาลายา-บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

รายละเอียด

จุดเด่น

  • VARICHAVA สถานีผักตบชวา สนุกกับกิจกรรมเก็บผักตบชวา ณ คลองมหาสวัสดิ์ และเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์
  • THAITONE สถานีไทยโทน แหล่งกิจกรรมทำชิ้นงานศิลปะด้วยสีธรรมชาติไทยโทน ณ พิพิธภัณฑ์หนุมานนคร
  • THAIZONE สถานีไทยโซน แหล่งกิจกรรมทำหุ่นเชิด และหุ่นเงา เพื่อนำไปใช้ในการแสดง
LIFESTYLE WORKSHOP
แหล่งรวมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดไอเดียสร้างสรรค์
เพื่อประดิษฐ์ชิ้นงานที่มีหนึ่งเดียวในโลกด้วยภูมิปัญญา
ณ เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค

สถานที่ตั้ง

มาเยี่ยมเรา

Address: 88/8 หมู่ 5 ถ.ศาลายา-บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

กำลังโหลดตั๋ว... กรุณารอสักครู่