Left Carousel Arrow
Right Carousel Arrow
WORKSHOP (Creative Art & Craft)
WORKSHOP (Creative Art & Craft)
WORKSHOP (Creative Art & Craft)
WORKSHOP (Creative Art & Craft)
WORKSHOP (Creative Art & Craft)
WORKSHOP (Creative Art & Craft)
WORKSHOP (Creative Art & Craft)
The Salaya Leisure Park

WORKSHOP (Creative Art & Craft)

ราคาเริ่มต้น
Notes: test

Highlights

  • THAITONE สถานีไทยโทน แหล่งกิจกรรมทำชิ้นงานศิลปะด้วยสีธรรมชาติไทยโทน ณ พิพิธภัณฑ์หนุมานนคร
  • THAIZONE สถานีไทยโซน แหล่งกิจกรรมทำหุ่นเชิด และหุ่นเงา เพื่อนำไปใช้ในการแสดง
  • VARICHAVA สถานีผักตบชวา สนุกกับกิจกรรมเก็บผักตบชวา ณ คลองมหาสวัสดิ์ และเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์
  • PAPERLAND สถานีเมืองกระดาษ แหล่งรวมศิลปะการตกแต่งชิ้นงานด้วยกระดาษ ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง
LIFESTYLE WORKSHOP
แหล่งรวมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดไอเดียสร้างสรรค์
เพื่อประดิษฐ์ชิ้นงานที่มีหนึ่งเดียวในโลกด้วยภูมิปัญญา
ณ เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค

Loading tickets... Please wait