การท่องเที่ยวทั้งหมด

รายละเอียดการท่องเที่ยว


ไทยโซน (THAIZONE)

Instant Confirmation
วาริมันตา
โชว์ - ศาลา "ช้อยชด" ชมผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะการร่ายรำไทยผสมผสานกับสากล
ผักตบ - ศาลา "ชวา" เรียนรู้คุณค่าของผักตบชวาที่ช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
Sento spa - ศาลา"ชีวา" พะนอด้วยสมุนไพรสูตรเฉพาะ และให้บริการในรูปแบบเซ็นโต๊ะ (sento)ของญี่ปุ่น
กิจกรรม - ศาลา"ช่าง" ลงมือทำงานศิลปะทำมือของตัวเอง เพิ่มทักษะการเรียนรู้ และฝึกสมาธิ

สปาสมุนไพร (THAIZONE SPA)

Instant Confirmation
วาริมันตา
โชว์ - ศาลา "ช้อยชด" ชมผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะการร่ายรำไทยผสมผสานกับสากล
ผักตบ - ศาลา "ชวา" เรียนรู้คุณค่าของผักตบชวาที่ช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
Sento spa - ศาลา"ชีวา" พะนอด้วยสมุนไพรสูตรเฉพาะ และให้บริการในรูปแบบ Herb Sento ของญี่ปุ่น
กิจกรรม - ศาลา"ช่าง" ลงมือทำงานศิลปะทำมือของตัวเอง เพิ่มทักษะการเรียนรู้ และฝึกสมาธิ

วาริ สปา (VARI SPA)

Instant Confirmation
วาริมันตา
โชว์ - ศาลา "ช้อยชด" ชมผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะการร่ายรำไทยผสมผสานกับสากล
ผักตบ - ศาลา "ชวา" เรียนรู้คุณค่าของผักตบชวาที่ช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
Sento spa - ศาลา"ชีวา" พะนอด้วยสมุนไพรสูตรเฉพาะ และให้บริการในรูปแบบเซ็นโต๊ะ (sento)ของญี่ปุ่น
กิจกรรม - ศาลา"ช่าง" ลงมือทำงานศิลปะทำมือของตัวเอง เพิ่มทักษะการเรียนรู้ และฝึกสมาธิ

กิน-เที่ยว (Rosemary House)

Instant Confirmation
เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค
แหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ด้านกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของรางวัลกินรี ปี 2564
นำกลยุทธ์ “คราฟท์” “CRAFT” Strategy เพื่อเสนอสินค้าภายใต้แนวคิด “How to”
C – Consume ได้สุขภาพที่ดีจากการบริโภคอาหารเป็นยา
R – Route ได้เส้นทางท่องเที่ยววิถีใหม่
A – Activities ได้กิจกรรมที่แสดงให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
F – Frolic ได้ Fun Facilities “บ่อเกิดพลัง”
T – Treat ได้การดูแลเอาใจใส่ที่สร้างความประทับใจให้อย่างไม่รู้ลืม

ที่พัก-กิจกรรม (Varimantra Hotel)

Instant Confirmation
เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค
แหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ด้านกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของรางวัลกินรี ปี 2564

นำกลยุทธ์ “คราฟท์” “CRAFT” Strategy เพื่อเสนอสินค้าภายใต้แนวคิด “How to”
C – Consume ได้สุขภาพที่ดีจากการบริโภคอาหารเป็นยา
R – Route ได้เส้นทางท่องเที่ยววิถีใหม่
A – Activities ได้กิจกรรมที่แสดงให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
F – Frolic ได้ Fun Facilities “บ่อเกิดพลัง”
T – Treat ได้การดูแลเอาใจใส่ที่สร้างความประทับใจให้อย่างไม่รู้ลืม

FIT - FIT (Me Fitness)

Instant Confirmation
เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค
แหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ด้านกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของรางวัลกินรี ปี 2564

นำกลยุทธ์ “คราฟท์” “CRAFT” Strategy เพื่อเสนอสินค้าภายใต้แนวคิด “How to”
C – Consume ได้สุขภาพที่ดีจากการบริโภคอาหารเป็นยา
R – Route ได้เส้นทางท่องเที่ยววิถีใหม่
A – Activities ได้กิจกรรมที่แสดงให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
F – Frolic ได้ Fun Facilities “บ่อเกิดพลัง”
T – Treat ได้การดูแลเอาใจใส่ที่สร้างความประทับใจให้อย่างไม่รู้ลืม

Packages


CONCERT สาว สาว สาว

Instant Confirmation
  • ติดต่อสอบถามโทร  02-999-2345, 081-257-6053  หรือ Line OA: @thesalaya

โรงแรมวาริมันตรา ห้อง Superior & จิบน้ำชา "เซตตองกีมาร์"

Instant Confirmation

กรุณาสำรองใช้สิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ  โทร  02-429-8401  หรือ Line OA: @thesalaya

โรงแรมวาริมันตรา ห้อง Superior & ทัวร์โรสแมรี่

Instant Confirmation

กรุณาสำรองใช้สิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ  โทร  02-429-8401  หรือ Line OA: @thesalaya

โรงแรมวาริมันตรา ห้อง Superior & ทัวร์ไทยโซน

Instant Confirmation

กรุณาสำรองใช้สิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ  โทร  02-429-8401  หรือ Line OA: @thesalaya